e-Akademia Przyszłości - zakończenie projektu

14 czerwca 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca i promująca rezultaty projektu e–Akademia Przyszłości.

Na konferencję tę zaproszono dyrektorów z 200 gimnazjów, które uczestniczyły w projekcie pilotażowym Gimnazjalnego Projektu Kształcenia Kompetencji Kluczowych . Przedsięwzięcie to prowadzone było przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w partnerstwie z  Combidata Poland, na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wysoka jakość systemu oświaty, 3.3 Poprawa jakości kształcenia, 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.

Szkołę naszą na konferencji reprezentowała p. Mirosława Bieńkowka. Program szkolenie obejmował następujące zagadnienia:

  • Kształtowanie kompetencji kluczowych w procesie  dydaktycznym drogą do kariery
  • e – Akademia Przyszłości – działania, sposoby osiągania celów, metody i formy nauczania, materiały dla nauczycieli i uczniów
  • Podsumowanie trzech lat współpracy – panel dyskusyjny

Na zakończenie konferencji uczestnikom wręczony został Certyfikat e-Szkoły Kompetencji Kluczowych.

Mirosława Bieńkowska