Wirtualne Koła Naukowe

 Ewelina Stój i Miłosz Koszałka na Obozie Naukowym Wirtualnej Szkoły

Dwoje uczniów naszego gimnazjum Ewelina Stój i Miłosz Koszałka od marca 2011roku uczestniczyło w Wirtualnym Kole Naukowym z Matematyki w ramach zorganizowanego przez WSiP projektu e-Akademia Przyszłości, w którym nasza szkoła uczestniczy od 1 września 2010 roku do końca roku szkolnego 2012/2013.

Wirtualne Koło Naukowe oznacza środowisko uczenia się w wirtualnej przestrzeni przy pomocy odpowiednich narzędzi i aplikacji. Głównym celem wirtualnej szkoły było zapewnienie utalentowanym uczniom, rozproszonym w 200 szkołach Polski możliwości dostępu do zaawansowanych metod samodzielnego uczenia się w kontakcie z innymi utalentowanymi uczniami i nauczycielem akademickim. Uczniowie rozwijali swoje uzdolnienia podczas indywidualnego toku nauczania, kontakt ten był zapewniony poprzez uczestnictwo w synchronicznych i asynchronicznych spotkaniach na odległość przy użyciu komputerów i Internetu. Dla co czwartego wyróżniającego się ucznia Wirtualnej Szkoły, po pierwszym i drugim roku realizacji Projektu, były organizowane pięciodniowe obozy naukowe w ośrodkach akademickich w Toruniu i Krakowie. Ewelina i Miłosz dzięki swoim osiągnięciom w tymże kole zostali zakwalifikowani do obu obozów.

Podczas  pobytu  w  Pierwszym   Obozie   Naukowym   Wirtualnej  Szkoły  w  Toruniu (19-23 września 2011r.) mieli oni okazję zwiedzić to piękne miasto z przewodnikiem, Planetarium oraz Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach koło Torunia, a przede wszystkim uczestniczyli w wielu wykładach, warsztatach i zajęciach komputerowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Na Drugim Obozie Naukowym Wirtualnej Szkoły w Krakowie (11-15 września 2012r.) zwiedzili trasę podziemną, Muzeum PRL i Ogród Doświadczeń. Brali udział w wykładach naukowych, zajęciach na Akademii Górniczo -  Hutniczej i w konferencji, podczas której podsumowano działalność Wirtualnych Kół Naukowych.

Wszyscy uczestnicy na obu obozach bawili się również w dyskotekach, licznych zajęciach sportowych, basenie i różnego rodzaju konkursach. Na koniec pierwszego i drugiego obozu każdy uczestnik otrzymał książki oraz dyplom za udział w obozie naukowym Wirtualnej Szkoły potwierdzający wybitne uzdolnienia w dziedzinie matematyki, ponadto Ewelina na pierwszym obozie otrzymała wyróżnienie w Konkursie Głównym.

Więcej informacji na stronie interntowej: www.eakademiaprzyszlosci.pl

Katarzyna Pytlak