Działalność Samorządu Uczniowskiego 2013/2014

DZIAŁALNOŚĆ  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w Publicznym Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

Imprezy szkolne:

 1. Organizacja zabaw i dyskotek:

- dyskoteka integracyjna dla klas pierwszych,

- zabawa andrzejkowa,

- zabawa choinkowa,

- dyskoteka walentynkowa

- dyskoteka z okazji Dnia Dziecka.

 1. Mikołajki w szkole:

- przygotowanie upominków mikołajkowych dla nauczycieli i pracowników szkoły,

- organizacja „Ekipy Świętego Mikołaja” i wręczanie paczek w poszczególnych klasach,

- odwiedzanie instytucji współpracujących z naszym gimnazjum,

- pomoc w organizacji spotkania mikołajkowego dla dzieci nauczycieli i pracowników szkoły.

Udział w akcjach charytatywnych:

 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy –udział w organizacji finału rejonowego, przygotowanie wolontariuszy.
 2. Góra Grosza – zbiórka i przesłanie pieniędzy.
 3. Inne akcje charytatywne.

Udział w życiu szkoły:

 1. Udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych:

- Święto Patrona Szkoły,

- pomoc w przygotowaniu okolicznościowych akademii i innych imprez (np. spotkanie z polskim kosmonautą Mirosławem Hermaszewskim),

- wysyłanie listów i kartek świątecznych do współpracujących ze szkołą osób i instytucji.

Udział w życiu środowiska lokalnego:

 1. Współpraca z instytucjami naszej gminy i innymi organizacjami (organizacja dyżurów z okazji Dni Rudnika w Centrum Wikliniarstwa i w MOSiR; udział w imprezach organizowanych przez Komitet Obchodów 100 – lecia Bitwy Rudnickiej).
 2. Organizacja wyjść edukacyjno – patriotycznych na Cmentarz Parafialny; składanie kwiatów i zapalanie zniczy na grobach zasłużonych, porządkowanie zabytkowych nagrobków, udział w akcji „Ratujmy zabytkowe groby”.
 3. Udział w uroczystościach gminnych z okazji Narodowego Święta Niepodległości i Święta konstytucji 3 Maja.

Organizacja konkursów:

 1. Konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną: bożonarodzeniową i wielkanocną.
 2. Konkurs na najlepszego ucznia, najlepszą klasę w nauce i zachowaniu.

Inne zadania:

 1. Sprawdzanie obuwia zmiennego i mundurków, sporządzanie listy uczniów zawieszonych.
 2. Losowanie „Szczęśliwego numerku”
 3. Współpraca z innymi organami szkoły, w tym gazetką „Krecik”
 4. Organizacja wyborów Rady Samorządu Uczniowskiego i opiekunów.