Godziny lekcyjne
Wykaz godzin lekcyjnych oraz przerw
w roku szkolnym 2017/2018
1 lekcja 8.00 - 8.45
przerwa
5 min
2 lekcja 8.50 - 9.35
przerwa 5 min
3 lekcja 9.40 - 10.25
przerwa 10 min
4 lekcja 10.35 - 11.20
przerwa 15 min (obiad)
5 lekcja 11.35 - 12.20
przerwa 15 min (obiad)
6 lekcja 12.35 - 13.20
przerwa
5 min
7 lekcja 13.25 - 14.10
przerwa 5 min
8 lekcja
14.15 - 15.00