Spotkania z rodzicami
Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018
20 września 2017 r.
15 listopada 2017 r.
24 stycznia 2018 r.
11 kwietnia 2018 r.
16 maja 2018 r.