Rada Rodziców

Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem

Rok szkolny 2016/2017

Lp.
Nazwisko i imię
Klasa
1. Skiba Paweł - przewodniczący II a
2. Sulich Aneta - wiceprzewodnicząca II b
3. Burda Renata - sekretarz I c
4. Korczyńska Marta - skarbnik I a
5. Hutman Ewa I b
6. Słoniec Danuta I d
7. Kostyra Janusz II c
8. Herdzik Anna III a
9. Ryczko Małgorzata III b
10.
Pisarski Waldemar III c

Krawiec Sławomir III dNr konta Rady Rodziców:
66 9430 0006 0045 5800 3000 0001
Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli