Informacje o programie

Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem, jako jedna z osiemdziesięciu szkół województwa podkarpackiego (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) zostało zakwalifikowane do udziału w programie Feniks.
Jest to długofalowy projekt odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych. Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego przez konsorcjum złożone z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W programie Feniks bierze udział dziesięcioro uczniów Gimnazjum w Rudniku pod opieką Pana Dyrektora Andrzeja Błaża. Są to:
  1. Błądek Anna
  2 .Błądek Bożena
  3. Burdzy Przemysław
  4. Gruba Anna
  5. Karaś Wojciech
  6. Komsa Magdalena
  7. Młynarz Damian
  8. Pisarska Patrycja
  9. Pokój Sebastian
  10. Trojanowski Michał
  11. Wachowski Piotr
  12. Wlezień Krzysztof

Dodatkowo udział brali:
  1. Jabłońska Sylwia
  2. Koszałka Michał
  3. Kruk Tomasz

Realizacja projektu rozpoczęła się 5 marca 2009 roku, a jego koniec przewidziany jest na styczeń 2012. W ramach projektu nasza szkolna pracownia fizyczna zostanie doposażona sprzętem doświadczalnym o wartości ok. 1.800 złotych. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej:
http://feniks.ujk.kielce.pl
http://phoebe.ifj.edu.pl/~golec/feniks.html