Zajecia pozalekcyjne
W ramach projektu beneficjenci w roku szkolnym 2008/2009 uczestniczyli w cotygodniowych, dwugodzinnych zajęciach prowadzonych przez Pana Dyrektora Andrzeja Błaża, w trakcie których uczniowie wykonywali doświadczenia z pakietów tematycznych „Ładunki, prądy, magnesy” oraz „Natura światła”.A ponadto pracowali także w plenerze.