Sesja plakatowa
W dniu 15 czerwca 2009 Anna i Bożena Błądek - laureatki etapu szkolnego przedstawiały wyniki swojej pracy w postaci posteru podczas specjalnej sesji plakatowej zorganizowanej na uczelni w dniu finału wojewódzkiego. Otrzymały one również dyplom i nagrody książkowe.