Internetowa Liga Fizyczna
Uzupełnieniem projektu jest Internetowa Liga Fizyczna, oferująca do rozwiązania zadania o różnym stopniu trudności, zakończona zdobyciem tytułu „Najlepszego fizyka miesiąca/roku Ligi Fizycznej”.
http://feniks.ujk.kielce.pl/index.php/pol/Liga-fizyczna