Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

1.
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno– wychowawczych

4 września 2017 r.
2.
Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

 

3.
Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

 

4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
5

Egzamin przeprowadzany

w ostatnim roku

nauki w gimnazjum:

a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r.

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r.

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

- z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r.

- na poziomie podstawowym – godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
6.
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego :a) część humanistyczna –  ... 2018 r.

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza –... 2018 r.

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

- z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – ... 2018 r.

- na poziomie podstawowym – godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

7.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych22 czerwca 2018 r.

8.
Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

 

9. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 18,19,20 kwietnia 2018 (egz.gimn.)
30 kwietnia 2018 r.
2 maja 2018 r.
4 maja 2018 r.
1 czerwca 2018 r.
21 czerwca 2018 r.