Konkursy

Podsumowaniem pracy dydaktycznej szkoły jest udział uczniów w konkursach, zawodach, olimpiadach szkolnych i międzyszkolnych. Tylko sporadycznie zdarza się, aby uczeń samodzielnie przygotował się do konkursu i uzyskał istotny rezultat. Najczęściej pracuje pod kierunkiem nauczyciela. Zazwyczaj samokształcenie, systematyczna praca na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych przyczynia się do takiego poszerzenia wiadomości i doskonalenia umiejętności, które w konsekwencji prowadzą do sukcesu.

Dla ucznia gimnazjum z naszego województwa, największym sukcesem jest uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursie przedmiotowym (polonistycznym, historycznym, chemicznym, biologicznym, geograficznym, matematycznym, informatycznym, fizycznym, języka angielskiego oraz języka niemieckiego) organizowanym, od roku szkolnego 2003/2004, przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Zgodnie z najnowszym regulaminem „Tytuł laureata konkursu organizowanego dla uczniów gimnazjów otrzymują uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali najwyższe wyniki. Liczba laureatów nie może być większa niż 30. Tytuł finalisty konkursu otrzymuje uczeń, który w eliminacjach wojewódzkich zdobył, co najmniej 65% punktów możliwych do uzyskania i nie uzyskał tytułu laureata.”

Samo zakwalifikowanie się ucznia do etapu wojewódzkiego konkursu można już uznać za duże osiągnięcie. Uczniowie naszego gimnazjum, rokrocznie odnoszą sukcesy w tych konkursach, co prezentuje poniższa tabela:

nazwa konkursu

rok szkolny

nazwisko i imię ucznia

rezultat

Okręgowy Interdyscyplinarny Konkurs Humanistyczny

2002/2003

2002/2003

2002/2003

Florek Małgorzata

Tofilska Ewelina

Burkiewicz Michał

udział

udział

udział

Polonistyczny

2005/2006

2005/2006

2005/2006

2005/2006

2005/2006

2005/2006

2005/2006

2008/2009

Pająk Kinga

Błaż Aleksandra

Gancarz Agnieszka

Kida Beata

Potocka Sabina

Szylińska Kinga

Sagan Wojciech

Pizun Aleksandra

finalista

udział

udział

udział

udział

udział

udział

finalista

Chemiczny

2003/2004

2007/2008

2008/2009

2008/2009

2008/2009

Podstawek Paweł

Kobiera Anna

Błądek Anna

Komsa Magdalena

Sagan Kamil

finalista

udział

udział

udział

udział

Biologiczny

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2007/2008

2007/2008

2008/2009

Krupa Anna

Dorosz Agnieszka

Gietka Katarzyna

Rusiecka Iwona

Wołoszyn Katarzyna

Kruk Tomasz

Pizun Aleksandra

Gruba Katarzyna

Pizun Aleksandra

finalista

finalista

laureat

laureat

finalista

laureat

finalista

finalista

finalista

Matematyczny

2004/2005

Wołcz Filip

udział

Informatyczny

2004/2005

Tofilski Mateusz

finalista

Języka angielskiego

2004/2005

Kołodziejczyk Monika

udział

Języka niemieckiego

2004/2005

2007/2008

Burdzy Dominika

Pizun Aleksandra

finalista

finalista


Rudniccy gimnazjaliści odnosili również sukcesy w innych międzyszkolnych konkursach o zasięgu wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. W tabeli poniżej przedstawiono największe osiągnięcia uczniów Publicznego Gimnazjum w Rudniku nad Sanem od początku istnienia szkoły:

nazwa konkursu

rok szkolny

nazwisko i imię ucznia

rezultat

miejsce

Ogólnopolski konkurs „Wiedza bez tajemnic”

2000/2001

Tofilska Ewelina

nagroda

III stopnia


Rejonowy Konkurs Piosenki Ekologicznej

2002/2003

Kiszkowska Aneta

Dudzik Maciej


II

Ogólnopolski Konkurs „Alfik Matematyczny”

2002/2003


2008/2009

Osetek Bogusław

Wlezień Krzysztof


w województwie

X


V

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny
„EKO-PLANETA”

2003/2004


2004/2005

2005/2006

Dorosz Agnieszka

Krupa Anna

Rusiecka Iwona


laureat wojewódzki
I


III

I

Konkurs Wiedzy Ekologicznej „Formy ochrony przyrody”

2001/2002


2003/2004

2003/2004


2004/2005

2005/2006


2006/2007


2006/2007


2006/2007

Joanna Mierczyńska

Krupa Anna

Dorosz Agnieszka

Krupa Anna

Gietka Katarzyna

Wołoszyn Katarzyna

Wołoszyn Karolina

Gietka Katarzyna

V


IV

IV


III

II


I


II


IV

2001/2002


2002/2003


2002/2003

2002/2003

2004/2005


2005/2006

2005/2006

Chmielowiec Marika

Piróg Małgorzata

Ruchaj Anna

Kosek Karolina

Dorosz Agnieszka

Błaż Aleksandra

Rusiecka Iwonafinalista wojewódzki


Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych
i Plastikowych


2003/2004


Długosiewicz ŁukaszIV, V, VI

Ogólnopolski Konkurs-Wystawa Modeli Kartonowych
i Plastikowych


2003/2004


2003/2004


Długosiewicz Łukasz

Piróg ArkadiuszIII, X


IX

Wojewódzki Krasnostawski Konkurs o Grand Prix „Małego Modelarza” oraz Konkurs Modeli Kartonowych


2003/2004


Długosiewicz ŁukaszIII

Konkurs Modelarski w Przeworsku (pancerne modele kartonowe)


2001/2002


Długosiewicz Dawid

Gąsior MariuszI

III

Sarzyński Konkurs Chemiczny

2005/2006


2008/2009

Kołodziejczyk Katarzyna

Błądek Anna


laureat

II


VI

Konkurs języka angielskiego
„Test Oxford Plus”


2003/2004


Szydełko Patrycja


laureat V stopnia


Konkurs Poezji Niemieckiej

2005/2006

Wołoszyn Karolina

laureat

III

Konkurs Recytatorski „Poszukiwania”


2006/2007


Olko Agata

laureat rejonowyNauczycielom naszej szkoły nie brakowało pomysłów, aby mobilizować młodzież do pracy. Organizowali konkursy szkolne o różnorodnej tematyce. Można by wyliczać bez końca liczne konkursy, które odbywały się w naszym gimnazjum. Do tych, które organizowane były wielokrotnie i cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem uczniów, należą konkursy humanistyczne: recytatorski „I Ty możesz zostać mistrzem słowa”, krasomówczy „W poszukiwaniu piękna ojczystej mowy”, ortograficzny „Mistrz ortografii”, języka angielskiego i języka niemieckiego, czytelniczy „Najlepsza klasa w czytelnictwie”, konkursy historyczne „Wiedzy o Unii Europejskiej” oraz „Wiedzy o Polsce”; konkursy matematyczne „Jeden z dziesięciu” i „Rachmistrz na plus”; geograficzny „Wędrówki dalekie i bliskie”; konkursy artystyczne: „Najładniejsza kartka świąteczna”, „Szkoła w karykaturze”, Konkurs kolęd i pastorałek „Narodziła się nam nadzieja i miłość”; informatyczny „Ucz się z komputerem”, a także konkursy „Najlepszy uczeń”, „Najlepsza klasa” oraz „Segreguj z nami”.

Rywalizacja uczniów w konkursach pobudzała ich do twórczego myślenia, rozwijała zainteresowania i uzdolnienia, odkrywała szczególne predyspozycje, dawała szanse porównania własnych możliwości z możliwościami innych uczniów, a także mobilizowała do dalszej pracy. Młodzież miała szansę odniesienia sukcesu i zaistnienia na forum społeczności uczniowskiej oraz zaspokojenia ambicji. System nagradzania towarzyszący konkursom dowartościowywał ich uczestników.


Małgorzata Pędlowska, Marzena Gietka