Osiągnięcia sportowe

Publiczne Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem uzyskuje wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym szkół Szkolnego Związku Sportowego.

W szkole prowadzone były dodatkowe zajęcia SKS z piłki siatkowej, piłki koszykowej, unihokeja, organizowane wyjazdy na basen, na zieloną szkołę i białą szkołę oraz inne formy aktywności ruchowej mające na celu podniesienie sprawności fizycznej i doskonalenie umiejętności sportowych uczniów. Uczniowie mogli wykazać się w różnych szkolnych zawodach sportowych: Mikołajkowym turnieju skoku wzwyż, turniejach klasowej piłki siatkowej (Pierwszy Dzień Wiosny), turniejach tenisa stołowego, koszykówki, unihokeja, piłki nożnej, układów tanecznych. Co roku nauczyciele wychowania fizycznego wybierali najlepszego sportowca szkoły, który otrzymywał pamiątkowy dyplom i nagrodę.

Szkoła współpracowała z różnymi instytucjami i środowiskiem lokalnym w promocji sportu. Zespół taneczny naszej szkoły występował w Przeglądzie Dorobku Artystycznego Szkół organizowanym przez Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem z okazji „Dni Rudnika”. Szkoła pomagała przygotować Ogólnopolski Memoriał Szachowy Jana Gietki, Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci. Uczniowie uczestniczyli w różnych imprezach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem: turniejach tenisa stołowego, halowej piłki nożnej, Lekkoatletycznym Memoriale Bronisława Garncarza. Współpracowano z Miejskim Klubem Sportowym „Orzeł” i Międzyszkolnym Klubem Sportowym „Wiklinki”.

Wszystkie osiągnięcia i sukcesy naszych uczniów dokumentowane były w kronice sportowej szkoły, na ścianach wiszą dyplomy i tabla ze zdjęciami, a zdobyte trofea eksponowane są w gablocie z pucharami.

Rok szkolny 1999/2000

- I miejsce drużyny dziewcząt w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – Ligi Lekkoatletycznej ,VII miejsce w zawodach wojewódzkich.

- I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach SKS w Lekkiej Atletyce zdobyli uczniowie: Judyta Pędlowska w biegu na 300 m i skoku w dal, Marika Chmielowiec i Grzegorz Tondel w skoku wzwyż, Michał Mach w rzucie oszczepem, Ewelina Borkowska, Joanna Janiec, Katarzyna Bednarz, Judyta Pędlowska w sztafecie 4x100m.

- Judyta Pędlowska finalistka Wojewódzkich Indywidualnych Mistrzostw SKS w Lekkiej Atletyce w biegu na 300 m.

- I miejsce drużyny dziewcząt w Powiatowej Gimnazjadzie Piłki Koszykowej, VI miejsce w zawodach rejonowych.

Rok szkolny 2000/2001

- I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach SKS w Lekkiej Atletyce zdobyli uczniowie: Judyta Pędlowska w biegu na 300 m, Diana Dul w biegu na 100 m i skoku w dal, Bartosz Marecki w skoku w dal, Natalia Kargol w skoku wzwyż, Kamila Gawryl, Diana Dul, Dominika Gawryl, Judyta Pędlowska w sztafecie 4x100m.

- Finaliści Wojewódzkich Indywidualnych Mistrzostw SKS w Lekkiej Atletyce: Diana Dul i Judyta Pędlowska bieg na 100 m, Krzysztof Mroczek, Judyta Pędlowska i Ewelina Borkowska bieg na 300 m, Diana Dul, Dominika Gawryl, Bartosz Marecki i Marcin Skoczyłas skok w dal, Dominika Pająk skok wzwyż, Dominika Gawryl, Kamila Gawryl, Diana Dul, Judyta Pędlowska sztafeta 4x100 m.

- I miejsce w VII Lekkoatletycznym Memoriale Bronisława Garncarza zdobył Krzysztof Mroczek w biegu na 1000 m.

- I miejsce drużyny w Powiatowej Gimnazjadzie Szachowej, VI miejsce w zawodach rejonowych, XIII - XVI miejsce w województwie (Marcin Maj, Łukasz Jaśkowski, Barbara Wlezień, Bartłomiej Sztaba).

- I miejsce drużyny chłopców w Powiatowej Gimnazjadzie Piłki Nożnej, II miejsce w zawodach rejonowych, II miejsce w półfinale wojewódzkim.

Rok szkolny 2001/2002

- I miejsca w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach SKS w Lekkiej Atletyce zdobyli uczniowie: Judyta Pędlowska w biegu na 300 m, Diana Dul w biegu na 100 m i skoku w dal, Marcin Bednarski w pchnięciu kulą, Dominika Pająk i Grzegorz Tondel w skoku wzwyż, Ewelina Radomska, Diana Dul, Dominika Gawryl, Judyta Pędlowska w sztafecie 4x100 m.

- Finaliści Wojewódzkich Indywidualnych Mistrzostw SKS w Lekkiej Atletyce: Diana Dul i Judyta Pędlowska bieg na 100 m, Judyta Pędlowska bieg na 300 m, Diana Dul skok w dal, Dominika Pająk i Katarzyna Łukaszczyk skok wzwyż, Dominika Gawryl, Ewelina Radomska, Diana Dul, Judyta Pędlowska sztafeta 4x100 m.

- I miejsce drużyny w Powiatowej Gimnazjadzie Szachowej, I miejsce w rejonie, V miejsce w województwie (Marcin Maj, Dawid Koń, Justyna Piędel, Bartłomiej Sztaba).

- I miejsce w VIII Lekkoatletycznym Memoriale Bronisława Garncarza zdobyli Kamil Nowakowski w biegu na 1000 m i Krzysztof Mroczek w biegu na 1200 m.

- I miejsce drużyny dziewcząt w Powiatowej Gimnazjadzie Piłki Koszykowej.

- I miejsce drużyny chłopców w Powiatowej Gimnazjadzie Piłki Nożnej, V miejsce w zawodach rejonowych.

Rok szkolny 2002/2003

- I miejsce w IX Lekkoatletycznym Memoriale Bronisława Garncarza zdobyła Róża Zawół w biegu na 800 m.

- I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach SKS w Lekkiej Atletyce zdobyli uczniowie: Diana Dul w biegu na 100 m i skoku w dal, Marcin Bednarski w pchnięciu kulą, Lidia Skowrońska i Karol Lada w skoku wzwyż, Ewelina Radomska, Diana Dul, Dominika Gawryl, Judyta Pędlowska w sztafecie 4x100 m.

- Finaliści Wojewódzkich Indywidualnych Mistrzostw SKS w Lekkiej Atletyce: Diana Dul bieg na 100 m i skok w dal, Lidia Skowrońska i Karol Lada skok wzwyż.

- I miejsce drużyny w Powiatowej Gimnazjadzie Szachowej, I miejsce w zawodach rejonowych, VI miejsce w zawodach wojewódzkich, XII miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski (Marcin Maj, Dawid Koń, Justyna Piędel ,Magdalena Saja).

Rok szkolny 2003/2004

- I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach SKS w Lekkiej Atletyce zdobyli uczniowie: Lidia Skowrońska i Karol Lada w skoku wzwyż, Tarnowska Sylwia, Katarzyna Łukaszczyk, Lidia Skowrońska, Karolina Kosek w sztafecie 4x100 m.

- Finaliści Wojewódzkich Indywidualnych Mistrzostw SKS w Lekkiej Atletyce: Lidia Skowrońska i Karol Lada V miejsce skok wzwyż.

- I miejsce w VIII Lekkoatletycznym Memoriale Bronisława Garncarza zdobyli Mateusz Stec w biegu na 1200 m i Magdalena Saja w biegu na 1000 m.

- I miejsce drużyny w Powiatowej Gimnazjadzie Szachowej, I miejsce w zawodach rejonowych, V miejsce w zawodach wojewódzkich (Kaja Kacprzyk, Dawid Koń, Kalina Kacprzyk ,Magdalena Saja).

- I miejsce drużyny chłopców w Powiatowym Turnieju Piłkarskim Coca- Cola Cup, I miejsce w rejonie, XVII miejsce w województwie.

- I miejsce drużyny chłopców w Powiatowej Gimnazjadzie Piłki Nożnej.

Rok szkolny 2004/2005

- I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach SKS w Lekkiej Atletyce zdobyli uczniowie: Lidia Skowrońska i Łukasz Łukaszczyk w skoku wzwyż.

- Finaliści Wojewódzkich Indywidualnych Mistrzostw SKS w Lekkiej Atletyce: Lidia Skowrońska VI miejsce, Karol Lada IV miejsce skok wzwyż.

- I miejsce drużyny chłopców w Powiatowej Gimnazjadzie Unihokeja, VII miejsce w półfinale wojewódzkim.

- I miejsce drużyny w Powiatowej Gimnazjadzie Szachowej, II miejsce w rejonie, IX miejsce w województwie (Kaja Kacprzyk, Jakub Wojtaś, Michał Maj, Jagoda Wołoszyn).

- I miejsce drużyny dziewcząt w Powiatowej Gimnazjadzie Piłki Koszykowej, III miejsce w rejonie.

- I miejsce drużyny chłopców w Powiatowej Gimnazjadzie Ligi Lekkoatletycznej.

Rok szkolny 2005/2006

- I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach SKS w Lekkiej Atletyce zdobyli uczniowie: Patryk Majcher w skoku wzwyż i Radosław Madej w pchnięciu kulą.

- I miejsce w XII Lekkoatletycznym Memoriale Bronisława Gancarza zdobyli Dariusz Głuszak w biegu na 1200 m i Anna Chmura w biegu na 1000 m.

- I miejsce drużyny w Powiatowej Gimnazjadzie Szachowej, II miejsce w zawodach rejonowych (Kaja Kacprzyk, Jakub Wojtaś, Michał Maj ,Tomasz Wójcik).

- I miejsce drużyny chłopców w Powiatowej Gimnazjadzie Unihokeja, V miejsce w półfinale wojewódzkim.

Rok szkolny 2006/2007

- I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach SKS w Lekkiej Atletyce zdobyli uczniowie: Joanna Rosół i Adrian Sulich w skoku wzwyż.

- Finaliści Wojewódzkich Indywidualnych Mistrzostw SKS w Lekkiej Atletyce: Joanna Rosół i Adrian Sulich -V miejsce w skoku wzwyż.

- I miejsce drużyny w Powiatowej Gimnazjadzie Szachowej, II miejsce w zawodach rejonowych (Aleksandra Pietruszyńska, Jakub Wojtaś, Michał Maj, Maciej Maj, Dorota Kruk).

- I miejsce drużyny chłopców w Powiatowej Gimnazjadzie Piłki Koszykowej, III miejsce w rejonie.

Rok szkolny 2007/2008

- I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach SKS w Lekkiej Atletyce zdobyli uczniowie: Krzysztof Głuszak w skoku wzwyż, Marek Gancarz, Kamil Hausner, Tomasz Maczuga, Krzysztof Głuszak w sztafecie 4x100 m.

- Finaliści Wojewódzkich Indywidualnych Mistrzostw SKS w Lekkiej Atletyce: Krzysztof Głuszak - IV miejsce skok wzwyż, Marek Gancarz, Kamil Hausner, Tomasz Maczuga, Krzysztof Głuszak sztafeta 4x100 m.

- I miejsce w XIV Lekkoatletycznym Memoriale Bronisława Gancarza zdobyli Michał Trojanowski w biegu na 1000 m i Joanna Borkowska w biegu na 800 m.

- I miejsce drużyny w Powiatowej Gimnazjadzie Szachowej, I miejsce w zawodach rejonowych, VI miejsce w zawodach wojewódzkich (Aleksandra Pietruszyńska, Krzysztof Wlezień, Szymon Bucior, Maciej Maj, Dorota Kruk).

Rok szkolny 2008/2009

- I miejsce w XV Lekkoatletycznym Memoriale Bronisława Gancarza zdobyli Barbara Markowska w biegu na 1000 m, Ewelina Pająk w biegu na 800 m i Maciej Wojtowicz w biegu na 1000 m.

- I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach SKS w Lekkiej Atletyce zdobyli uczniowie: Agata Mazur i Sławomir Okoń w skoku wzwyż.

- Finaliści Wojewódzkich Indywidualnych Mistrzostw SKS w Lekkiej Atletyce: Sławomir Okoń -V miejsce skok wzwyż, Marek Gancarz i Agata Dubanowicz bieg na 100  m.

- I miejsce drużyny chłopców w Powiatowej Gimnazjadzie Piłki Koszykowej, IV miejsce w rejonie.

- I miejsce drużyny chłopców w Powiatowej Gimnazjadzie Piłki Siatkowej, IV miejsce w rejonie.

- I miejsce drużyny w Powiatowej Gimnazjadzie Szachowej, I miejsce w zawodach rejonowych, VI miejsce w zawodach wojewódzkich (Aleksandra Pietruszyńska, Przemysław Burdzy, Szymon Bucior, Maciej Maj, Dorota Kruk).


Katarzyna Michalska, Katarzyna Trojanowska, Mariusz Dechnik, Mirosław Krawiec