Medal Pro Memoria

 Medal Pro Memoria

8 czerwca 2009 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia Medalu Pro Memoria. Uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu, ponieważ Publiczne Gimnazjum im. Orląt zostało nim odznaczone.

Wniosek o nadanie Medalu złożył Podkarpacki Kurator Oświaty na podstawie pisma do Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rudniku nad Sanem, przy którym działa organizacja Orlęta.

Medal Pro Memoria jest polskim odznaczeniem cywilnym przyznawanym „za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu”. Został ustanowiony 25 stycznia 2005 roku przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Medalem mogą być uhonorowani uczestnicy walk na wszystkich frontach oraz osoby fizyczne i prawne szczególnie zasłużone w utrwalaniu pamięci o ludziach, którzy oddali swoje życie w walce o suwerenną i niepodległą Ojczyznę.

Medalami osobiście dekorował odznaczonych Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - Janusz Krupski oraz Podkarpacki Kurator Oświaty - Jacek Wojtas.

 Uroczystość została uświetniona przez Harcerską Orkiestrę Dętą Hufca Ziemi Przemyskiej z Żurawicy z kapelmistrzem Janem Łaskarzewskim na czele.

Delegację naszej szkoły tworzyli –Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski, dyrektor Andrzej Błaż, przedstawiciele Orląt –Mieczysława Konefał – żona ostatniego komendanta, Tadeusz Urban, Stefan Bałutowski oraz Czesław Dyjak. Radę Rodziców reprezentował Janusz Kostyra, natomiast nauczycieli - Marek Uldynowicz i Radosław Młynarski. Przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego byli: Koszałka Krystian, Dominika Dymowska, Sylwia Tofilska, Marcin Tofilski oraz Poczet Sztandarowy: Mateusz Frączek, Kamila Radomska, Gabriela Kotuła.

Wychowanie patriotyczne to jeden z priorytetów w pracy naszej szkoły. Cieszy nas fakt, że zostaliśmy wyróżnieni tym odznaczeniem.

Marek Uldynowicz