Zajęcia na uczelni
   4 maja grupa Feniks z naszej szkoły wraz z nauczycielem fizyki – p. Andrzejem Błażem udała się na Uniwersytet Rzeszowski. Nasi uczniowie uczestniczyli w wykładzie z dziedziny astronomii. Później zostali poddani krótkiemu szkoleniu BHP, po czym przystąpili do ćwiczeń, z których pisali potem sprawozdania.

Michał Trojanowski

 

   Dnia 20 października br. Kolejny raz rudnicka grupa Feniks odwiedziła Uniwersytet Rzeszowski. Zgodnie z planem najpierw odbył się wykład prowadzony prze p. dr Wojciecha Szajnę na temat wielkiego wybuchu. Następnie uczestnicy obejrzeli doświadczenia dotyczące przepływu cieczy i gazów (prawo Bernoulliego). Po poczęstunku uczniowie wykonali w I pracowni fizycznej, pod opieką p. dr Wioletty Paśko doświadczenia z optyki. Podbudowani licznymi pochwałami, uśmiechnięci wrócili do swojego Rudnika.

Anna Gruba i Patrycja Pisarska