Uczestnicy programu

Uczestnicy

             Inicjatorem przystąpienia naszej szkoły do programu był dyrektor Andrzej Błaż.
Uczestnikami różnych działań – przedsięwzięć uczniowskich - będą przede wszystkim gimnazjaliści. Program „Przedsiębiorczość – wychowanie przez działanie” będzie stosowany w pracy wychowawczej.
             Uczniowie realizujący przedsięwzięcia potrzebują oczywiście pomocy i opieki, jak też kontroli ze strony starszych, czyli w szkolnej praktyce – nauczycieli.

Dotychczas akces do programu zgłosili następujący nauczyciele:
● Lucyna Jaśkowska,
● Radosław Młynarski,
● Iwona Zygmunt,
● Katarzyna Trojanowska,
● Katarzyna Pytlak,
● Mariusz Małek,
● Krystyna Pigoń-Kubik,
● Dawid Krawiec,
● Mirosław Krawiec,
● Aleksandra Tofilska,
● Marek Uldynowicz.

Liderem programu w szkole został Marek Uldynowicz. Uczestniczył on dwukrotnie w szkoleniach, które prowadził w PCEN w Rzeszowie, pan Wacław Smyczyński (Trener programu w woj. podkarpackim).