Działalność Samorządu Uczniowskiego

JAK PRACUJEMY? 
DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
w Publicznym Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem

Imprezy szkolne:

    1. Zorganizowanie dyskotek:
 • integracyjna dla klas I
 • andrzejkowa (przygotowanie stanowisk z wróżbami oraz zabaw)
 • zabawa choinkowa ( konkurs na króla i królową balu)
 • poczta Walentynowa

    2. W ramach akcji "I ty możesz zostać Świętym Mikołajem"
 • odwiedzenie instytucji zaprzyjaźnionych ze szkołą (np.gminy, szkół podstawowych, Miejskiego Ośrodka Kultury, Caritasu, ochronki, parafii)
 • przygotowanie dla nauczycieli i pracowników szkoły upominków – mikołajek
 • przygotowanie spotkania mikołajkowego dla dzieci nauczycieli i pracowników szkoły.

Udział w akcjach:

    1. "Pomóż i Ty - Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych - włączenie się w sprzedaż cegiełek
    2. "Góra Grosza" -Towarzystwo "Nasz Dom" (zbiórka do puszek)
    3. "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy " - przygotowanie sal, stanowisk loteryjnych, wolontariat.

Udział w życiu szkoły:

    1. włączenie się w przygotowanie okolicznościowych uroczystości szkolnych
 • Święto Patrona szkoły w połączeniu z 10 - leciem istnienia gimnazjum,
 • złożenie wiązanek kwiatów i zniczy na grobach zasłużonych mieszkańców Rudnika,
 • pomoc w przygotowaniu okolicznościowych apeli np. z okazji świat bożonarodzeniowych, wielkanocnych,
 • Konstytucji Trzeciego Maja,
 • wysyłanie kartek świątecznych do zaprzyjaźnionych ze szkołą instytucji.

Udział w życiu miasta:

     1. włączenie się w uroczystość odsłonięcia pomnika hr. F. Hompescha (delegacja przedstawicieli SU)

 

Przeprowadzenie następujących konkursów:

    1. Konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną bożonarodzeniowa i wielkanocną
    2. Konkurs na najładniej przystrojoną klasopracownię podczas zabawy choinkowej
    3. Konkurs na najlepszą klasę w nauce i zachowaniu w I semestrze
    4. Konkurs na najlepszego ucznia w I semestrze

Współpraca ze szkolną gazetka Krecik - informowanie społeczności uczniowskiej o pracy samorządu.

Systematyczne sprawdzanie obuwia zmiennego i mundurków - dokumentowanie i zestawienie po każdym miesiącu listy osób zawieszonych w prawach uczniowskich.

Codzienne losowanie szczęśliwego numerka.

Prowadzenie kroniki samorządu, tablicy informacyjnej o bieżących wydarzeniach szkoły.