Działalność Samorządu Uczniowskiego 2010/2011

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
w Publicznym Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem

rok szkolny 2010/2011

Imprezy szkolne:

    1.Organizacja zabaw i dyskotek:
 • dyskoteka integracyjna dla klas I,
 • zabawa andrzejkowa (przygotowanie stanowisk z wróżbami oraz zabaw),
 • zabawa choinkowa (konkurs na króla i królową balu),
 • „Poczta Walentynkowa”.
     2. „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem":
 • odwiedzenie instytucji zaprzyjaźnionych ze szkołą (np.gminy, szkół podstawowych, Miejskiego Ośrodka Kultury, Caritasu, ochronki, parafii)
 • przygotowanie dla nauczycieli i pracowników szkoły upominków – mikołajek
 • pomoc w przygotowaniu spotkania mikołajkowego dla dzieci nauczycieli i pracowników szkoły.
    Udział w akcjach charytatywnych:

1.„Dobry jak chleb” – Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś”.
2. "Góra Grosza" -Towarzystwo "Nasz Dom".
3. "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy".                                                                                                                                   4. Inne akcje charytatywne.

Udział w życiu szkoły:

     1. Włączenie się w przygotowanie uroczystości szkolnych:

 • Święto Patrona Szkoły,
 • złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach zasłużonych mieszkańców Rudnika,
 • pomoc w przygotowaniu okolicznościowych apeli np. z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Konstytucji Trzeciego Maja,
 • wysyłanie listów i kartek świątecznych do zaprzyjaźnionych ze szkołą osób i instytucji.
Udział w życiu gminy:

     1. Udział w imprezach organizowanych przez instytucje gminy i inne organizacje.

Przeprowadzenie konkursów:

1. Konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną: bożonarodzeniową i wielkanocną.
2. Konkurs na najładniej przystrojoną klasopracownię podczas zabawy choinkowej.
3. Konkurs na najlepszą klasę w nauce i zachowaniu.
4. Konkurs na najlepszego ucznia.                                                                                                                                       5. Konkurs na plakat historyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości.                     
6. Konkurs na plakat historyczny z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
7. Koordynacja konkursu „Radosne obchody święta odzyskania niepodległości”.   

Współpraca ze szkolną gazetką Krecik - informowanie społeczności uczniowskiej o pracy samorządu.

Systematyczne sprawdzanie obuwia zmiennego i mundurków - dokumentowanie i sporządzanie po każdym miesiącu listy osób zawieszonych w prawach uczniowskich.

Codzienne losowanie szczęśliwego numerka.

Prowadzenie Kroniki Samorządu i tablicy informacyjnej o bieżących wydarzeniach w szkole.