LLZP_projekt 1

e - AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

LLZP 2010/2011 projekt 1

 Harmonogram pracy Lokalnego Zespołu Projektowego

 1. Powołanie Lokalnego Zespołu Projektowego – wrzesień 2010 r.
 2. Wybór tematu projektu (wrzesień 2010 r.):

Temat: Pamiętajmy o przeszłości
W ramach projektu mamy zrealizować różne działania, których efektem będzie publikacja nt. znanych i zasłużonych osób, pochowanych na Cmentarzu Parafialnym w Rudniku nad Sanem.

 1. Inwentaryzacja historyczna Cmentarza Parafialnego. Wytypowanie osób, którym poświęcona będzie publikacja. Zaopiekowanie się opuszczonymi grobami zasłużonych Rudniczan. Przydział zadań dla członków LZP: zbieranie informacji o przewidzianych bohaterach publikacji – październik i listopad 2010 r.
 2. Członkowie LZP zbierają informacje nt. zasłużonych osób, pochowanych na rudnickim cmentarzu; przygotowują się do napisania – pod opieką nauczyciela - not biograficznych nt. tych osób (listopad 2010 r. – marzec 2011 r.).

5.      Sporządzenie i gromadzenie dokumentacji fotograficzno – ilustracyjnej.
W publikacji będziemy chcieli umieścić ilustracje przedstawiające prace plastyczne gimnazjalistów, poświęcone rudnickiej nekropolii i bohaterom publikacji ( listopad 2010 r. – kwiecień 2011 r.)

 1. Przygotowanie kosztorysu naszych działań (listopad – grudzień 2010 r.).
  Zabieganie o sponsorów (wśród rudnickich przedsiębiorców) dla naszej publikacji (listopad 2010 r. – kwiecień 2011 r.), ewentualne znalezienie wydawcy.
 2. Sporządzanie not biograficznych. Opracowanie historii Cmentarza Parafialnego w  Rudniku nad Sanem (luty – kwiecień 2011 r.)
 3. Ostateczne przygotowanie materiałów do druku – kwiecień 2011 r.
 4. Wydanie drukowanej publikacji. Przygotowanie raportu ze zrealizowanego projektu w formie prezentacji Power Point (maj 2011 r.).

 

Uczestnicy projektu z wiedzy o społeczeństwie „Pamiętajmy o przeszłości”

 1. Derylak Aleksandra – klasa I D
 2. Giergasz Damian – klasa I D
 3. Guzicka Laura – klasa I D
 4. Kaczmarska Patrycja – klasa I D
 5. Kowal Maja – klasa I D
 6. Łyko Amanda – klasa I D
 7. Marchut Manuela – klasa I D
 8. Piątkowska Alina – klasa I D
 9. Sawa Adrianna – klasa I D
 10. Skiba Norwid – klasa I D
 11. Szewczyk Magdalena – klasa I D
 12. Młynarski Paweł – klasa I C
 13. Dudzińska Katarzyna – klasa I B
 14. Pisarska Gabriela – klasa I B
 15. Rychlak Agata – klasa I E

Opiekun LZP: Marek Uldynowicz