Zajęcia na basenie

 Zajęcia na basenie dla uczniów klas sportowych

Atrakcyjną ofertą dla uczniów klas sportowych Gimnazjum w Rudniku nad Sanem są bezpłatne wyjazdy na basen do Nowej Sarzyny. Są to zajęcia sportowo – rekreacyjne ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności pływackich. Organizacją wyjazdów zajmują się nauczyciele wychowania fizycznego, oni też sprawują opiekę nad dziećmi oraz prowadzą zajęcia nauki pływania. W roku szkolnym 2010/2011 odbyły się zawody pływackie w których zwyciężyli: Renata Sikorska oraz Piotr Tomczyk.

Koszt wyjazdów w całości finansuje Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

Mirosław Krawiec