w dniu 11.01.2009 zebraliśmy 29 088,84 zł !!
Podziękowania

XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mamy już za sobą.
W tym roku zbieraliśmy fundusze na wczesne wykrywanie chorób nowotworów u dzieci. Dzięki Państwa hojności udało nam się zebrać w Rudniku nad Sanem, Ulanowie, Przędzelu, Kopkach, Krzeszowie, Nisku i okolicy rekordową sumę 29 088,84 zł.
W imieniu własnym oraz dzieci, które skorzystają z tej pomocy bardzo gorąco wszystkim dziękujemy!!!

Rudnicki Sztab WOŚP


Kwoty uzyskane przez wolontariuszy
w trakcie kwesty

Lp.Numer identyfikatoraUzyskana kwota (zł)
1.06661998,48
2.066620136,14
3.066628174,70
4.066632195,41
5.066634290,50
6.066635927,40
7.0666361 001,73
8.066638129,63
9.066639118,13
10.066640138,89
11.066641155,96
12.06664279,72
13.066643100,94
14.066644191,17
15.066649119,15
16.066651119,73
17.066652151,78
18.066653322,33
19.06665495,67
20.066655248,99
21.06665661,68
22.066657344,76
23.066658268,47
24.06665965,45
25.06666030,66
26.06666116,82
27.066663142,55
 Ogółem 5 726,84

Program XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Publicznym Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem - 11 stycznia 2009

06:00 - 18:00Wolontariusze w terenie
14:00 - 16:00Gry i zabawy dla dzieci (w programie konkursy z nagrodami, teatrzyk szkolny w inscenizacji "Kopciuszka" oraz "Rzepki".)
16:00 - 16:30Występ taneczny uczennic LO w Rudniku nad Sanem
16:30 - 17:00Pokaz bojowego systemu samoobrony KRAV-MAGA
17:00 - 18:00I część sprzedaży przedmiotów ofiarowanych w trybie licytacyjnym
18:00 - 18:30Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przygotowane przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Nisku (dynamiczny pokaz udzielania pomocy osobie poszkodowanej w wyniku wypadku samochodowego)
18:30 - 19:50II część sprzedaży przedmiotów ofiarowanych w trybie licytacyjnym
20:00Światełko do nieba
20:15 - 21:00Koncerty młodzieżowych zespołów muzycznych "Backslash" i "Second Side"
Miłą zabawę osłodzą wypieki naszych wspaniałych rodziców.
Przyjdź, zobacz, baw się z nami! Razem możemy więcej!
Na WIELKIE GRANIE zaprasza Sztab WOŚP w Publicznym Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem
Temat XVII Finału
Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci

Każdego roku w naszym kraju rozpoznaje się około 1200 - 1300 nowotworów u osób do 18 roku życia. Wśród miliona osób w wieku rozwojowym notuje się rocznie 110 - 130 nowych zachorowań. Nowotwory w wieku dziecięcym i młodzieńczym, pomimo stosunkowo rzadkiego występowania i systematycznej poprawy wyników terapii (obecnie 70-80% wyleczeń), powodują łącznie nadal śmierć większej liczby dzieci, niż każda inna choroba. Wśród przyczyn zgonów u dzieci powyżej pierwszego roku życia nowotwory zajmują drugie miejsce po zatruciach, wypadkach i urazach. Z tego powodu stanowią istotny problem w medycynie wieku rozwojowego.

Postępowanie w chorobie nowotworowej obejmuje kilka etapów, natomiast kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu leczenia ma wczesne rozpoznanie.
Stanowi to zadanie dla:
* wszystkich lekarzy, a zwłaszcza pediatrów w terenie, lekarzy rodzinnych poprzez zbieranie szczegółowego wywiadu, dokładne badanie i obserwację pacjentów oraz uświadamianie społeczeństwa o wczesnych objawach choroby nowotworowej
* pracowników laboratorium diagnostycznego
* pacjentów/rodziców/opiekunów

Udział lekarza rodzinnego i pediatry we wczesnym rozpoznawaniu nowotworów jest nieoceniony. Ciągle jeszcze istniejące opóźnienia w rozpoznawaniu, szczególnie guzów litych u dzieci, stanowią o zbyt częstym diagnozowaniu tych chorób w zaawansowanych stadiach, co stanowi ważną przyczynę niepowodzeń leczenia.

Aby zapewnić lekarzom rodzinnym i pediatrom odpowiednie zaplecze diagnostyczne dla wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u dzieci, a także by poprawić efekty leczenia zdiagnozowanych przypadków onkologicznych, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w efekcie XVII Finału zamierza:
* udzielić wsparcia ośrodkom podstawowej opieki zdrowotnej w celu wcześniejszego wykrywania nowotworów poprzez zakup odpowiednich ultrasonografów w celu wykonywania regularnych, okresowych badań przesiewowych u dzieci do 10 roku życia - szacunkowo około 3 aparatów na każde województwo.
* udzielić wsparcia osiemnastu ośrodkom onkologii i hematologii dziecięcej w celu uzupełnienia najbardziej potrzebnej aparatury diagnostycznej i leczniczej - wg najpilniejszych potrzeb dla danego ośrodka.

XVII Finał będzie także okazją do zwrócenia uwagi opinii publicznej na fakt istnienia zagrożeń wynikających z opóźnień w postępowaniu diagnostycznym w przypadku chorób onkologicznych. Zdecydowana poprawa aktywności lekarzy i świadomości rodziców w tym zakresie, wraz z pokaźnym rozbudowaniem zaplecza diagnostycznego, powinna przynieść znaczącą poprawę wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u dzieci, co w sposób niepodważalny wpłynie na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia w leczeniu.

źródło: wosp.pl