21 Finał WOŚP

Dnia 13 stycznia 2013 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już po raz 21. Środki zebrane w tegorocznej edycji zostaną przeznaczone „dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”.

W ubiegłym roku na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla ciężarnych kobiet, udało się zebrać kwotę 50.638.801,30 PLN, w tym sztab utworzony w budynku Publicznego Gimnazjum im. Orląt i Szkoły Podstawowej nr 2 zebrał sumę 53 322,74 PLN.

W latach ubiegłych przedstawiliśmy zestawienia sprzętu zakupionego przez Fundację WOŚP dla szpitali w Nisku, Stalowej Woli czy też Leżajsku. Po zakończeniu XX Finału Fundacja przekazała kolejne specjalistyczne sprzęty m.in. dla szpitala w Nisku. Jako dowód przedstawiamy pismo Fundacji do Dyrektora SP ZZOZ w Nisku (załącznik nr 1), w którym informuje o zamiarze przekazania aparatury medycznej przeznaczonej dla ratowania życia wcześniaków oraz oświadczenie dyrektora szpitala powiatowego im. PCK Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku o przyjęciu w darze od Fundacji WOŚP z przeznaczeniem dla oddziału noworodkowego inkubatora zamkniętego oraz kardiomonitora

O ogromnym zapotrzebowaniu na specjalistyczną aparaturę medyczną w służbie zdrowia z pewnością nikogo nie trzeba przekonywać. W piśmie z dnia 13.12.2012 roku do szefa sztabu WOŚP w Rudniku nad Sanem zwrócił się dyrektor szpitala powiatowego im. PCK Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku z prośba o pomoc w pozyskaniu dodatkowego ultrasonografu dla noworodków (załącznik nr 3). Podczas tegorocznego finału, dyrektor ww. wspomnianego szpitala zapowiedział wsparcie działań jedynego w powiecie niżańskim sztabu WOŚP.

Szanowni Państwo, dziękujemy za pomoc, bezinteresowność i hojność okazaną podczas wszystkich Finałów WOŚP. Potrzeby nadal są ogromne dlatego apelujemy o wsparcie tegorocznego Finału.

Sztab WOŚP w Rudniku nad Sanem